Odloženo plaćanje - ČEKOVI

Načini odloženog plaćanja čekovima.

TEPISI, STAZE i VEŠTAČKA TRAVA(ARTIKLI NA STANJU)

Od 1.000 - 5.000 - 1 rata(30 dana)
Od 5.001 - 10.000 - 2 rate(mesečno)
Od 10.001 - 20.000 - 3 rata(mesečno)
Preko 20.001 - 6 rata(mesečno)

NAMEŠTAJ PLOČASTI

Od 5.001 - 10.000 - 2 rate(mesečno)
Od 10.001 - 20.000 - 3 rata(mesečno)
Preko 20.001 - 6 rata(mesečno)

NAMEŠTAJ TAPACIRANI

Od 20.000 - 30.000 - 6 ratA(mesečno)
Od 30.001 - 60.000 - UČEŠĆE MINIMUM 30% + 6 rata(mesečno)
Od 60.001 - 160.000 - UČEŠĆE MINIMUM 50% + 25% PRED ISPORUKU + 6 rata(mesečno)

Powered by WebExpress